PRIVACY STATEMENT LI MOON BV

Li Moon BV, gevestigd aan WAARDERWEG 19, 2031 BN HAARLEM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
LI MOON BV
WAARDERWEG 19
2031 BN HAARLEM
0235343430
limoon.nl

Van wie verwerken wij persoonsgevens?
Li Moon BV verwerkt je persoonsgegevens indien je een zakenrelatie van het bedrijf bent, je op een vacature bij Li Moon BV hebt gesolliciteerd, je in dienst bent bij Li Moon BV, je goederen of diensten aan Li Moon BV levert, je een offerte of nieuwsbriefabonnement hebt aangevraagd bij Li Moon BV of indien je op andere wijze contact hebt gezocht met Li Moon BV. Abonnees van de bedrijfspagina’s van Li Moon BV op de social mediaplatformen van LinkedIn, Facebook, YouTube, Google+, Twitter en Istagram beschouwen wij als zakenrelaties evenals connecties die via LinkedIn verbonden zijn aan leden van de directie van Li Moon BV.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Li Moon BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam
– Afdeling
– Geslacht
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een offerte op deze website aan te maken, dienst af te nemen, in correspondentie en/ of telefonisch te vermelden
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
– BTW-nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Li Moon BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het in behandeling nemen van informatieverzoeken, offerte-aanvragen en opdrachten.- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.
– Om je te informeren middels nieuwsbrieven en/of andere gegevensdragers of media over actuele ontwikkelingen in ons vakgebied of binnen ons bedrijf.
– Li Moon BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod aan producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Li Moon BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Li Moon BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Li Moon BV) tussen zit.

Bewaartermijn
Li Moon BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klanten > Bewaartermijn > 5 Jaar
Dit in verband met de bewaarplicht met betrekking tot de belastingaangifte.
Leads > Bewaartermijn > 3 Jaar
Dit in verband met sales-gerelateerde activiteiten.
Leveranciers > Bewaartermijn > 5 Jaar
Dit in verband met de bewaarplicht met betrekking tot de belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden
Li Moon BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Li Moon BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Li Moon BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Adwords
Functie: Tracking cookie die herkomst vastlegt
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Display
Functie: Tracking cookie die herkomst vastlegt
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Bing Ads
Functie: Tracking cookie die herkomst vastlegt
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook
Functie: Tracking cookie die herkomst vastlegt
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: LinkedIn
Functie: Tracking cookie die herkomst vastlegt
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ons.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Li Moon BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Li Moon BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Li Moon BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Zoek je een creatieve oplossing?

Mail ons!
Op zoek naar een creatieve oplossing voor jouw communicatievraagstuk? Wil je informatie over de middelen die we voor je kunnen inzetten? Maak een afspraak voor een vrijblijvend voorstel. Vul het antwoordformulier in dan nemen we binnen twee werkdagen contact met je op. Liever bellen? 023 534 34 30. Tot snel!

Meer weten over ons werk?

Alle cases

Vertelmiddel

Alle diensten

Li Moon deelt

Blog archief

GEEF JE MERK EEN BOOST

MET ONS BRANDING ADVIES